Tarbijamängu tingimused

AS Kesko Senukai Estonia tarbijamäng „Hakka Lemmikuks ja võida vinge Cello söegrill!“

Auhinnafond 4 Cello söegrilli YH30040

Tarbijamängu tingimused

ÜLDINE

1. Tarbijamäng „Hakka Lemmikuks ja võida vinge Cello söegrill!“ on alates 17.05.2019 kuni 14.06.2019 toimuv tarbijamäng (edaspidi: tarbijamäng), mida korraldab AS Kesko Senukai Estonia, registrikoodiga 10026621, asukohaga Pärnu mnt 102C, Tallinn 11312 (edaspidi: korraldaja). Tarbijamäng toimub K-rauta veebilehel www.lemmikkaart.ee ning K-rauta kauplustes.

2. Tarbijamängu läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt tarbijamängu tingimustes. Kõik korraldaja otsused tarbijamängu läbiviimisel on lõplikud ning kõigile mängus osalejatele kohustuslikud.

3. Tarbijamängus võivad osaleda kõik vähemalt 14-aastased füüsilised isikud, kes on registreerinud ennast www.lemmikkaart.ee või K-rauta kaupluses püsikliendiks või liituvad püsikliendiprogrammiga perioodil 17.05.19-14.06.19, ning kes vastavad kampaania reeglitele.

4. Kampaanias ei või osaleda korraldaja töötajad ega nende perekonnaliikmed.

5. Kampaania auhinnad on loositakse välja alljärgnevalt:

5.1. 24.05.2019, 31.05.2019, 07.06.2019 ja 17.06.2019 loositakse välja iga kord üks (1) Cello söegrill YH30040, tootekood 501333846.

OSALEMINE

6. Tarbijamängus osalevad Lemmikprogrammiga liitunud kliendid– selleks tuleb ennast registreerida püsikliendiks veebilehel www.lemmikkaart.ee või K-rauta kaupluse infokassas täites kõik kohustuslikud väljad ajavahemikul 17.05.2019 algusega kell 00:00 kuni 14.06.2019 kell 23:59. Loosis osalevad ka kõik varasemalt registreerunud Lemmikprogrammiga liitunud kliendid.

7. Iga Lemmikprogrammiga liitunu võib osaleda kampaanias üks kord.

LOOSIMINE

8. Auhindade loosimine toimub Tallinnas, AS Kesko Senukai Estonia kontoris. Auhinnad loositakse välja 24.05.2019, 31.05.2019, 07.06.2019 ja 17.06.2019.

9. Auhinna loosib juhuslikkuse alusel kõikide osalejate vahel välja arvuti.

10. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või meili teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates loosimisest ning tema eesnimi avaldatakse K-rauta Eesti Facebooki lehel hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates loosimisest.

11. Võitja peab auhinna kättesaamisel esitama isikut tõendava dokumendi.

12. Korraldajal on õigus võitu mitte väljastada juhul, kui:

12.1. Võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti;

12.2. Võitja on esitanud valeandmed või jätnud täitmata nõutud väljad Lemmikprogrammi ankeedil;

12.3. Võitjaga ei ole võimalik tema esitatud telefoninumbril või meiliaadressil ühendust saada hiljemalt 7 päeva jooksul alates loosimise tulemuste selgumisest;

12.4. Võitja ei ilmu võitu kokkulepitud ajal ja tarbijamängu tingimustes näidatud kohas auhinda vastu võtma;

12.5. Võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid.

13. Juhul kui auhind jäetakse välja andmata eeltoodud punktis toodud põhjustel, on korraldajal õigus loosida välja uus auhinnasaaja.

14. Tarbijamängus osalemiseks peab osaleja registreerumisel edastama järgmised kohustuslikud andmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, linn/vald, e-mail, telefoninumber. Korraldaja veebilehel www.lemmikkaart.ee avaldatud ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid kampaaniaga seotud eesmärgil ja ulatuses, samuti isikuandmete säilitamiseks ühe aasta jooksul peale kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtub tarbijamängu korraldaja kampaania reeglitest, Lemmikprogrammiprivaatsuspoliitikast ja isikuandmete kaitse seadusest.

15. Tarbijamängu korraldaja kinnitab, et töötleb kampaanias osalejate isikuandmeid kohaldades ja järgides kõiki isikuandmete kaitse põhimõtteid ning töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik kampaania läbiviimiseks.

16. Tarbijamängus osalemisega annab osaleja kampaania korraldajale nõusoleku võidu korral kasutada võitja eesnime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.

17. Auhinnad antakse üle võitja valitud K-rauta kaupluses ja võitjaga kokkulepitud ajal.

LÕPPSÄTTED

18. Tarbijamängu auhinda ei saa asendada teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

19. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

20. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada tarbijamängu ja jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata või asendada teist liiki samaväärsete auhinnaga, teatades sellest koheselt tarbijamängus osalejatele meedia ja K-rauta kampaanialehe, kodulehe või Facebooki vahendusel.

21. Kõik tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

22. Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult hiljemalt 14. juuliks 2019 AS Kesko Senukai Estonia, aadressile Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312 märksõnaga „Lemmikprogrammi tarbijamäng“ või meiliaadressil klienditeenindus@keskosenukai.ee.

Tarbijamängu lisainfo saate K-rauta kaupluste infokassades või meiliaadressilt klienditeenindus@keskosenukai.ee.