1. KASUTATUD MÕISTED

1.1. Programm - püsikliendiprogrammi “Lemmik”

1.2. Korraldaja – AS Kesko Senukai Estonia, registrikood 10026621, aadress Pärnu mnt 102c, Tallinn

1.3. Taotlus – taotlus püsikliendiprogrammiga “Lemmik” liitumiseks, millega klient esitab oma isiku- ja kontaktandmed, kinnitab oma isikuandmete töötlemisega nõustumist ning käesolevate üldtingimustega tutvumist ja nendega nõustumist

1.4. Klient - füüsiline isik, kes on liitunud püsikliendiprogrammiga “Lemmik”

1.5. Partner – AS Kesko Senukai Estonia koostööpartner

1.6. Kliendikaart – püsikliendikaart ”Lemmik”, mis Kliendi soovil kas väljastatakse iseseisva kaardina või seotakse Kliendi ID-kaardiga.

1.7. Tingimused – käesolevad püsikliendiprogrammi tingimused.

2. ÜLDINE

2.1. Käesolevad tingimused sätestavad Programmiga liitumise, Programmis osalemise ja Programmi raames kogutud isikuandmete töötlemise üldised tingimused.

2.2. Programmiga võib liituda vähemalt 14-aastane füüsiline isik. Programmis osalemiseks tuleb Kliendil täita Taotlus kas Korraldaja kaupluses või veebilehel www.k-rauta.ee.

2.3. Programmiga liitudes saab Klient valida, kas soovib kliendikaardina kasutada Eesti Vabariigi ID-kaarti või soovib eraldiseisva ”Lemmik” kliendikaardi väljastamist.

2.4. Juhul kui Klient on liitnud Programmiga veebilehel ning soovib eraldiseisva Kliendikaardi väljastamist, väljastatakse Kliendikaart Kliendi valitud K-rauta kaupluse infokassas.

2.5. Programmiga liitunud klientidel on võimalik kasutada kõiki K-rauta püsikliendisoodustusi. Lisaks on Korraldajal õigus kaasata Programmi Partnereid, kelle juures saab Klient täiendavaid allahindlusi ja sooduspakkumisi. Partnerite nimekiri on kättesaadav www.k-rauta.ee.

2.6. Kaardi väljastamise ühekordne tasu on 1.60 EUR. Kaardi väljastamise tasu ei kuulu tagastamisele.

2.7. Klientidele, kes 31.08.2018 seisuga on K-Rauta püsikliendiprogrammi liikmed, on vahetus ”Lemmik” kliendikaardi vastu 2018. aasta lõpuni tasuta. ”Lemmik” kliendikaardi vastu vahetamata kliendikaardid kaotavad kehtivuse 31.12.2018.

2.8. Kulunud, kahjustatud või kadunud ”Lemmik” kliendikaardi saate tasuta välja vahetada lähimas K-rauta kaupluses.

3. PÜSIKLIENDISOODUSTUSED JA NENDE KASUTAMINE

3.1. Programmiga liitunud Klientidele pakub korraldaja järgmisi püsikliendisoodustusi:

3.1.1. Soodustust -3% täishinnaga toodetelt. Soodustus ei laiene punktis 3.2. nimetatud toodetele ja teenustele;

3.1.2. Soodustus haagise rendi teenusest -15% tavahinnast.

3.1.3. Vannitoa sisekujunduslahendus + 3D pilt -50% tavahinnast.

3.1.4. Soodustus kujundusteenusest K-Rauta Tallinna kauplustes 1h/TASUTA

3.1.5. Täiendavad eripakkumised Klientidele;

3.1.6. Personaalsed pakkumised Klientidele.

3.2. Punktis 3.1.1. nimetatud soodustus ei laiene:

3.2.1. Allahinnatud toodetele;

3.2.2. Teenustele (paigaldusteenus, jne) v.a teenustele, mis on loetletud punktis 3.1;

3.2.3. Tellitavatele toodetele;

3.2.4. Kinkekaartidele

3.2.5. Tubakatoodetele.

3.2.6. Kampaaniate raames allahinnatud toodetele (s.h kogu kaubale kehtivad allhindluskampaaniad)

3.3. Püsikliendisoodustusi ei kombineerita ega summeerita teiste allahindluste, soodustuste või kampaaniapakkumistega.

3.4. Kliendikaart ja püsikliendisoodustused on personaalsed

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemine Programmi raames on reguleeritud programmi privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav kauplustes ja K-rauta kodulehel.

5. PROGRAMMI KEHTIVUS JA MUUDATUSED

5.1. Pärast Programmiga liitumist loetakse Klient Programmiga liitunuks kuni vähemalt ühe alljärgneva asjaolu ilmnemiseni:

5.1.1. Klient soovib väljuda Programmist ning on sellest Korraldajale teada andnud;

5.1.2. Klient ei ole osalenud Programmis (ei sooritanud oste) 3 järjestikuse aasta jooksul;

5.1.3. Klient on esitanud valeandmeid, pannud toime pettuse või rikkunud Programmi tingimusi;

5.1.4. Klient keelab oma isikuandmete töötlemise ulatuses, mis teeb võimatuks Programmis osalemise;

5.1.5. Korraldaja on otsustanud lõpetada Programmi korraldamise.

5.2. Korraldajal on õigus:

5.2.1. muuta või täiendada Programmi tingimusi ja pakutavaid püsikliendisoodustusi;

5.2.1. lõpetada Programmi korraldamine.

5.3. Korraldajal on õigus muuta või täiendada käesoleva Programmi tingimusi ja Programmi raames pakutavaid püsikliendisoodustusi. Samuti on Korraldajal õigus lõpetada Programmi korraldamine. Kõikidest Programmi muudatustest ja Programmi korraldamise lõpetamisest teavitab Korraldaja Kliente oma kodulehel vähemalt 14 päeva ette.

5. LÕPPSÄTTED

6.1. Programmi tingimustelee kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

6.2. Programmi tingimustest ja Programmis osalemisest tulenevad vaidlused Korraldaja ja Kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.