1. KASUTATUD MÕISTED

1.1. Lemmikprogramm (edaspidi ka Programm) - püsikliendiprogramm Lemmik.

1.2. Korraldaja – AS Kesko Senukai Estonia, registrikood 10026621, aadress Jalgpalli tn 1,Tallinn.

1.3. Taotlus – taotlus Lemmikprogrammiga liitumiseks, millega klient esitab oma isiku- ja kontaktandmed, kinnitab oma isikuandmete töötlemisega nõustumist ning käesolevate üldtingimustega tutvumist ja nendega nõustumist.

1.4. Klient - füüsiline isik, kes on liitunud Lemmikprogrammiga.

1.5. Partner – AS Kesko Senukai Estonia koostööpartner.

1.6. Kliendikaart – Lemmikprogrammi püsikliendikaart, mis Kliendi soovil väljastatakse kas iseseisva plastikkaardina või seotakse Kliendi ID-kaardiga.

1.7. Tingimused – käesolevad Lemmikprogrammi tingimused.

2. ÜLDINE

2.1. Käesolevad tingimused sätestavad Lemmikprogrammiga liitumise, Programmis osalemise ja Programmi raames kogutud isikuandmete töötlemise üldised tingimused.

2.2. Programmiga võib liituda vähemalt 14-aastane füüsiline isik. Programmis osalemiseks tuleb Kliendil täita Taotlus kas Korraldaja kaupluses või veebilehel www.lemmikkaart.ee

2.3. Programmiga liitudes saab Klient valida, kas soovib Kliendikaardina kasutada Eesti Vabariigi ID-kaarti või soovib eraldiseisva Lemmik plastikkliendikaardi väljastamist.

2.4. Juhul, kui Klient on liitunud Programmiga veebilehel ning soovib eraldiseisva Kliendikaardi väljastamist, väljastatakse Kliendikaart Kliendi valitud K-rauta kaupluse infokassas.

2.5. Lisaks on Korraldajal õigus kaasata Programmi Partnereid, kelle juures saab Klient täiendavaid allahindlusi ja sooduspakkumisi. Partnerite nimekiri on kättesaadav www.k-rauta.ee

2.6. Plastikkaardi väljastamise ühekordne tasu on 1.60 EUR. Kaardi väljastamise tasu ei kuulu tagastamisele.

2.7. Kulunud, kahjustatud või kadunud Kliendikaardi saab Klient tasuta välja vahetada lähimas K-rauta kaupluses.

3. PÜSIKLIENDISOODUSTUSED JA NENDE KASUTAMINE

3.1. Programmiga liitunud Klientidele pakub korraldaja järgmisi püsikliendisoodustusi:

3.1.1. Soodustus -3% täishinnaga toodetelt. Soodustus ei laiene punktis 3.2. nimetatud toodetele ja teenustele;

3.1.2. Soodustus haagise rendi teenusest -15% tavahinnast;

3.1.3. Vannitoa sisekujunduslahendus + 3D pilt -50% tavahinnast;

3.1.4. Soodustus kujundusteenusest K-rauta Tallinna kauplustes 1h /TASUTA;

3.1.5. Täiendavad eripakkumised Klientidele;

3.1.6. Personaalsed pakkumised Klientidele;

3.1.7. Ostutagastus 365 päeva.

3.2. Punktis 3.1.1. nimetatud soodustus ei laiene:

3.2.1. Allahinnatud toodetele;

3.2.2. Teenustele (paigaldusteenus, jne) v.a teenustele, mis on loetletud punktis 3.1;

3.2.3. Tellitavatele toodetele;

3.2.4. Kinkekaartidele;

3.2.5. Tubakatoodetele;

3.2.6. Kampaaniate raames allahinnatud toodetele (s.h kogu kaubale kehtivad allahindluskampaaniad)

3.2.7. Püsikliendisoodustusi ei kombineerita ega summeerita teiste allahindluste, soodustuste või kampaaniapakkumistega.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1. Korraldaja teostab kogutud isikuandmete baasil Kliendi profiilianalüüsi, et paremini mõista Klientide ootusi ja täpsemalt suunata otseturundust, eelkõige paremate pakkumiste tegemiseks. Selleks peab Klient Programmiga liitudes andma nõusoleku. Lemmikprogrammiga liitumine ilma profiilianalüüsiks nõusolekut andmata ei ole võimalik. Vastavalt seadusele on Kliendil õigus hilisemalt nõusolek tagasi võtta (sh keelduda profiilianalüüsi teostamisest), kuid sellisel juhul ei saa Lemmikprogrammis osaleda ja Lemmikprogrammi konto suletakse.

4.2. Isikuandmete töötlemine Programmi raames on lisaks reguleeritud programmi privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav kauplustes infokassas ja kodulehel www.lemmikkaart.ee/privaatsuspoliitika

5. PROGRAMMI KEHTIVUS JA MUUDATUSED

5.1. Pärast Programmiga liitumist loetakse Klient Programmiga liitunuks kuni vähemalt ühe alljärgneva asjaolu ilmnemiseni:

5.1.1. Klient soovib väljuda Programmist ning on sellest Korraldajale teada andnud;

5.1.2. Klient ei ole osalenud Programmis (ei sooritanud oste) 3 järjestikuse aasta jooksul;

5.1.3. Klient on esitanud valeandmeid, pannud toime pettuse või rikkunud Programmi tingimusi;

5.1.4. Klient keelab oma isikuandmete töötlemise ulatuses, mis teeb võimatuks Programmis osalemise;

5.1.5. Klient võtab tagasi nõusoleku profiilianalüüsi teostamiseks;

5.1.6. Korraldaja on otsustanud lõpetada Programmi korraldamise.

5.1.7. Korraldajal on õigus:

5.1.8. Muuta või täiendada Programmi tingimusi ja pakutavaid püsikliendisoodustusi;

5.1.9. Lõpetada Programmi korraldamine.

5.2. Korraldajal on õigus muuta või täiendada käesoleva Programmi tingimusi ja pakutavaid püsikliendisoodustusi. Kõikidest Programmi muudatustest ja Programmi korraldamise lõpetamisest teavitab Korraldaja Kliente oma kodulehel vähemalt 14 päeva ette.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Programmi tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

6.2. Programmi tingimustest ja Programmis osalemisest tulenevad vaidlused Korraldaja ja Kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.